Recruitment to migration bodies

Required documents for recruitment to migration bodies:
  • application form;
  • app-docs-şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti
  • personal sheet for staff record;
  • app-docs-müvafiq təhsilə malik olmasını təsdiq edən sənədin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti (xarici dövlətlərin ali təhsil sahəsində ixtisasları Azərbaycan Respublikasında tanınmaqla və ekvivalentliyi müəyyən edilməklə (nostrifikasiya olunmaqla))
  • app-docs-3x4 sm ölçüdə 1 ədəd rəngli fotoşəkil
  • app-docs-əmək kitabçasının surəti (olduğu halda)
  • app-docs-hərbi biletin surəti


Apply Online for registered users only

Download Application Form (.pdf) fill the form and send us with attachments

Download Application Form (.doc) fill the form and send us with attachments